Cử tri Bắc Ninh kiến nghị cần có cơ chế, tháo gỡ khó khăn các vấn đề y tế - Quora Click

6 ngày trước 147
Chú thích ảnhPhó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh Trần Thị Vân phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. 

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã thông báo đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình, thời gian Kỳ họp thứ 4 và kết quả trả lời kiến nghị của cử tri phản ánh tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Theo kế hoạch, Kỳ họp thứ 4 sẽ họp tập trung, từ ngày 20/10 đến 19/11/2022. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 7 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 7 dự án luật và quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác.

Đồng thời, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã thông tin tới các cử tri tổng hợp ý kiến của cử tri Bắc Ninh trước và sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và ý kiến trả lời của các cơ quan chức năng.

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong thời gian qua; đồng thời mong muốn các đại biểu tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia phát biểu ý kiến tại các kỳ họp, nhất là đối với những vấn đề quan trọng của đất nước và dư luận xã hội quan tâm. Bên cạnh đó, cử tri  thống nhất cao với dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các cơ quan chức năng một số nội dung liên quan đến các vấn đề môi trường, y tế, giáo dục đào tạo, đầu tư công…

Theo đó, cử tri thành phố Từ Sơn đề nghị tỉnh Bắc Ninh xem xét điều chỉnh lại khung giá hỗ trợ, bồi thường khi thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh do khung giá hỗ trợ, bồi thường đã thực hiện nhiều năm trước với mức giá 158 triệu đồng/360m2 hiện không còn phù hợp; đề nghị Nhà nước có cơ chế chính sách để đảm bảo việc thực hiện công tác mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, quản lý chất lượng, giá bán thuốc. Đặc biệt, ngành y tế cần có giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, bảo đảm chế độ thù lao cho đội ngũ cán bộ, nhân viên để họ yên tâm công tác tại các cơ sở y tế công lập. Ngoài ra, cử tri đề nghị các cấp chính quyền tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực làm việc tại trạm y tế xã, phường.

Cử tri huyện Gia Bình đề nghị tỉnh cần tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện khu du lịch sinh thái Thiên Thai và mở rộng chùa Thiên Thư (xã Đông Cứu); hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng mới trường mầm non xã Đông Cứu; hỗ trợ kinh phí trợ giá thuốc bảo vệ thực vật, giống lúa hàng hóa chất lượng cao phù hợp với điều kiện canh tác của địa phương; hướng dẫn, tạo điều kiện cho các hộ dân tiếp tục đấu thầu, khai thác diện tích ao, hồ tại địa phương…

Cử tri thành phố Bắc Ninh kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các cơ quan chức năng về các các vấn đề như: Ban hành quy định chung về thu hồi đất; xây dựng công trình xử lý nước thải làng nghề tập trung; công nhận làng bún Khắc Niệm là làng nghề truyền thống; tăng cường đội ngũ y, bác sĩ có trình độ chuyên môn và trang thiết bị hiện đại cho trạm y tế phường. Đồng thời, triển khai các dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn để tạo nguồn kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng...

Phát biểu tại những địa điểm tiếp xúc, các đại biểu cảm ơn các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị và giải đáp một số nội dung cử tri phản ánh thuộc thẩm quyền. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, huyện, Đoàn đại biểu Quốc hội đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu giải quyết kịp thời. Với những ý kiến thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp và trình Quốc hội tại kỳ họp sắp tới.

Tin tức Quora tổng hợp từ nhiều nguồn