Fan Zhendong

Fan Zhendong is a Chinese professional table tennis player who is currently ranked world No. 1 for men's singles by the International Table Tennis Federation. After joining the Chinese... Wikipedia

  • Native name:  樊振东
  • Nationality:  Chinese
  • Born:  January 22, 1997, Guangzhou, Guangdong, China
  • Playing style:  Right-handed, Shakehand grip
  • Equipment(s):  Stiga Infinity VPS with DHS Hurricane 3 National (Blue Sponge) (FH, Black), Butterfly Dignics 05 (BH, Red)
  • Highest ranking:  No. 1 (April 2018)
  • Current ranking:  No. 1 (July 2021)
  • Data source:  DuckDuckGo
XTB MASTERCLASS
www.xtb.com
www.xtb.com/vn/learn-to-trade/giao-dich-cfd-la-gi-vn
XTB.com › ... › Mở tài khoản giao dịch
Contracts for Difference ("CFDs") các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy và có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn, vì tỷ giá có thể đi ngược hướng của ...
www.xtb.com
www.xtb.com/vn/learn-to-trade/giao-dich-cfd-la-gi-vn
Dữ liệu có cấu trúc
www.xtb.com
www.xtb.com/vn/learn-to-trade/giao-dich-cfd-la-gi-vn
XTB.com › ... › Mở tài khoản giao dịch
Contracts for Difference ("CFDs") các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy và có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn, vì tỷ giá có thể đi ngược hướng của ...
www.xtb.com
www.xtb.com/vn/learn-to-trade/giao-dich-cfd-la-gi-vn
Dữ liệu có cấu trúc