Petrolimex

Petrolimex, or Vietnam National Petroleum Group, is an industry group in Vietnam. Besides working in petroleum and natural gas, the company has significant subsidiaries active in the fields of... Wikipedia

  • Industry:  Oil and gasoline
  • Founded:  1956
  • Key people:  Phạm Văn Thanh (chairman), Phạm Đức Thắng (CEO)
  • Products:  Petroleum, Petrochemical, Fuel
  • Website:  www.petrolimex.com.vn
  • Data source:  DuckDuckGo
XTB MASTERCLASS
www.xtb.com
www.xtb.com/vn/learn-to-trade/giao-dich-cfd-la-gi-vn
XTB.com › ... › Mở tài khoản giao dịch
Contracts for Difference ("CFDs") các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy và có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn, vì tỷ giá có thể đi ngược hướng của ...
www.xtb.com
www.xtb.com/vn/learn-to-trade/giao-dich-cfd-la-gi-vn
Dữ liệu có cấu trúc
www.xtb.com
www.xtb.com/vn/learn-to-trade/giao-dich-cfd-la-gi-vn
XTB.com › ... › Mở tài khoản giao dịch
Contracts for Difference ("CFDs") các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy và có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn, vì tỷ giá có thể đi ngược hướng của ...
www.xtb.com
www.xtb.com/vn/learn-to-trade/giao-dich-cfd-la-gi-vn
Dữ liệu có cấu trúc