Yên Bái thực hiện chính sách pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu - Quora Click

1 tháng trước 162
Chú thích ảnhPhó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Tuấn Anh phát biểu kết luận buổi làm việc. 

Tham gia Đoàn giám sát có đại diện các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, các chuyên gia, nhà khoa học.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Yên Bái, trong giai đoạn 2016 - 2021, UBND tỉnh đã xây dựng và ban hành 1 chương trình, 3 kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu, 5 kế hoạch có liên quan đến phòng, chống khắc phục hậu của thiên tai để tổ chức triển khai thực hiện. Việc lồng ghép mục tiêu cũng như biện pháp, giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu trong quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương đã được tỉnh lồng ghép trong điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và các quy hoạch, kế hoạch phát triển của từng địa phương, từng ngành và lĩnh vực cụ thể. Từ đó, chỉ đạo các sở, ban, ngành và các địa phương của tỉnh triển khai thực hiện các nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tỉnh Yên Bái đã quy hoạch lại các vùng sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản có tính đến tác động của biến đổi khí hậu, điều chỉnh cơ cấu cây trồng, thời vụ phù hợp với hoàn cảnh biến đổi khí hậu, phát triển tập đoàn cây trồng, nguồn gen có khả năng chống chịu tốt cho từng khu vực; nghiên cứu bảo đảm sinh kế cho người dân những vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, vùng thường xuyên bị tác động của lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Tỉnh xây dựng cơ chế khuyến khích các mô hình sản xuất sạch, trồng trọt, chăn nuôi mới có khả năng thích ứng và giảm phát thải khí nhà kính, tăng cường quản lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị xử lý hợp vệ sinh để giảm phát thải khí nhà kính; thực hiện nhiều hoạt động, dự án ứng phó và giảm nhẹ biến đổi khí hậu tại các địa phương trong tỉnh.  

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn giám sát đã làm rõ nhiều nội dung liên quan đến việc ban hành, thực hiện chính sách pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Như về nguồn lực tài chính, những vướng mắc trong triển khai các chính sách đối nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, việc ban hành và triển khai các chính sách đối với người nghèo, người dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, việc lồng ghép tuyên truyền, truyền thông về các giải pháp ứng phó với biển đổi khí hậu tại các địa  phương, đặc biệt tại trường học; việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt…

Chú thích ảnhQuang cảnh buổi làm việc. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Thế Phước cho biết, thời gian qua, tỉnh đã huy động mọi nguồn lực để thực hiện ứng phó với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu là lĩnh vực mới, tác động đến đa ngành, đa lĩnh vực trong khi nguồn cán bộ chuyên trách và được đào tạo chuyên sâu về biến đổi khí hậu của địa phương còn thiếu; nguồn kinh phí đầu tư cho ứng phó biến đổi khí hậu của tỉnh còn hạn chế.

Tỉnh Yên Bái kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có quy định phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của các bộ, ngành và địa phương các cấp trong việc thực hiện các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu để nhiệm vụ này đạt kết quả tốt hơn; đồng thời có cơ chế hỗ trợ nguồn lực, tăng phân bổ ngân sách Trung ương để địa phương có điều kiện triển khai thực hiện các nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là các địa phương khó khăn về ngân sách nhưng lại có nguy cơ bị ảnh hưởng tác động nhiều của biến đổi khí hậu như Yên Bái. Cùng với đó, tiếp tục quan tâm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về ứng phó với biến đổi khí hậu. Tỉnh cũng kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành xem xét xây dựng Đề án phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu ở khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Tuấn Anh đánh giá cao những biện pháp tỉnh Yên Bái triển khai trong thực hiện chính sách pháp luật việc ứng phó với biến đổi khí hậu; đồng thời đề nghị địa phương quan tâm đầu tư hoàn thiện các dự án đảm bảo phát huy hiệu quả như mục tiêu ban đầu của các dự án; nhanh chóng hoàn thiện báo cáo gửi Đoàn giám sát.

Tin tức Quora tổng hợp từ nhiều nguồn